Reklamacje

O chęci złożenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę w dowolnej formie np. drogą mailową. Oświadczenie należy wówczas przesłać na adres shop@dashmybuttons.com, wpisując w temacie wiadomości "Reklamacja", a w treści maila numer zamówienia. Przykładowy formularz znajduje się tutaj.

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem należy przesłać na adres:

Dash My Buttons
Mozarta 1/92
02-736 Warszawa
shop@dashmybuttons.com

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową.